aangiftebrief loonheffingen 2017

De Belastingdienst heeft de aangiftebrief loonheffingen voor 2017 verstuurd. De brief wordt verstuurd naar het adres van een werkgever of naar ons kantor als wij gemachtigd zijn. Als u in bezit bent van deze brief, dan ontvangen wij deze graag indien wij de loonadministratie doen.

De brief bevat de volgende gegevens.

  • het aangiftetijdvak waarmee de werkgever bij de Belastingdienst staat geregistreerd
  • per aangiftetijdvak de uiterste aangifte- en uiterste betaaldatum
  • per aangiftetijdvak het betalingskenmerk

Deze gegevens zijn van belang voor het juist en tijdig doen van de loonaangiften en de daarbij horende betalingen.