Overdracht complexe familiebedrijven duurder

Door een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wordt de overdracht van familiebedrijven duurder. Het gaat om familievennootschappen die niet in alle gevallen volledig eigenaar zijn van de bedrijven waarin zij ondernemen. Wiebes wil ondernemersvermogen in deze bedrijven uitsluiten van belastingvrijstelling. Bij een overname moeten de nieuwe eigenaren daardoor veel meer belasting betalen.

Vooral grotere families en complexere familiebedrijven zijn de dupe van de wijziging. Het voorstel is reperatiewetgeving als gevolg van een arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van erf- of schenkbelasting moet de continuïteit van familiebedrijven worden gewaarborgd.

De Hoge Raad bepaalde dit voorjaar dat kwijtschelding ook moet gelden als eigenaren van familievennootschappen aandelenbelangen schenken of nalaten van minder dan 5% in ondernemingen die verbonden zijn met het familiebedrijf. Wiebes is bang dat van deze regeling misbruik wordt gemaakt. In de nieuwe wet komt een belang van minder dan 5% in een met het familiebedrijf verbonden onderneming per definitie niet in aanmerking voor de BOR.