Erfbelasting betalen, Aan u de keuze

Voor gezinnen met kinderen valt er nogal wat te kiezen als het gaat om het betalen van erfbelasting.

Over het algemeen erven kinderen een erfdeel als één van de ouders komt te overlijden. De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn als volgt:

Partnervrijstelling 616.880 euro;

Vrijstelling per kind 19.535 euro.

De kinderen erven hun erfdeel vaak in de vorm van een geldvordering, die opeisbaar is als de langstlevende komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld: Man en vrouw hebben 2 kinderen en een vermogen van 300.000 euro. De helft hiervan is de nalatenschap ad 150.000 euro. De langstlevende en de kinderen erven ieder 50.000 euro.

Wat is hierbij van belang?

  1. De erfdelen van de kinderen worden door de belastingdienst gewaardeerd. Bij verouderde testamenten (vóór 2003) valt dit vaak fors ongunstiger uit dan in actuele testamenten. In bovenstaand voorbeeld zou dat kunnen betekenen dat de heffing 3000euro per kind zou bedragen, of totaal 6000 euro. Met een aanpassing van het testament zou deze heffing kunnen worden voorkomen.
  2. Er zijn veel verschillende soorten langstlevende testamenten (tweetrapsmaking, wettelijke verdeling, flex testamenten). Testamenten zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is mogelijk een testament te maken waarbij de partner zijn/haar erfdeel altijd kan vergroten tot het bedrag van de vrijstelling waardoor erfbelasting kan worden voorkomen tot een vermogen van circa 1,2 miljoen euro.

Elke situatie is anders

Elke situatie is verschillend. Een nabestaandenpensioen heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de partnervrijstelling. Verder kan het fiscale voordelen hebben om de kinderen alvast een gedeelte te laten erven als één van de ouders komt te overlijden. Laat eens een berekening maken voor uw specifieke situatie, dan kunt u zelf de keuze maken.