Per 1 juli 2013 stijgt het wettelijk minimumloon

Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 23 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 23ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon. Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

Onderstaand treft u een overzicht aan van het huidige wettelijk minimumloon Per 1 juli 2013 stijgt het wettelijk minimumloon met  0,57 procent.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2013:

Leeftijd  

% van het Minimumloon 

 per maand

 per week

 per dag

 23 jaar en ouder

100 %

        1.477,80

341,05

68,21

 22 jaar

85 %

1.256,15

289,90 

57,98 

 21 jaar

 72,5 %

 1071,40

247,25 

49,25 

 20 jaar

 61,5 %

 908,85

209,75 

 41,95

 19 jaar

 52,5 %

  775,85 

179,05 

 35.81

 18 jaar

45,5 %

672,40

155,20

31,04

 17 jaar

39,5 %

583,75

134,70

26,94

 16 jaar

34,5 %

509,85

117,65

23,53

 15 jaar

30 %

443,35

102,30

20,46

Het bruto minimumloon per 1 juli 2013, per gewerkt uur bij een 36-, 38-, en 40 urige werkweek
(incl. 0,57 procent verhoging)

Leeftijd

 36 uur per week Min.loon per uur:

38 uur per week Min. Loon per uur: 

40 uur per week  Min. loon per uur:

 23 jaar en ouder

9,47 

8,98 

8,53 

22 jaar 

 8,05

7,63 

7,25 

 21  jaar

 6,87

 6,51

6,18 

20 jaar 

5,83 

5,52 

5,24 

19 jaar 

 4,97

4,71 

 4,48

18 jaar

4,31

4,08

3,88

17 jaar

3,74

3,54

3,37

16 jaar

3,27

3,10

2,94

15 jaar

2,84

2,69

2,56