Belastingdienst, curatoren en banken overhoop over btw

Curatoren, de Belastingdienst en banken liggen vaak overhoop over de btw-afdracht over aankopen uit een failliete winkel. Vaak beroepen banken zich op een arrest van de Hoge Raad uit 1983. Daarin bepaalde de Raad dat houders van pandrechten op voorraden zich de btw mogen toe-eigenen wanneer die spullen worden verkocht.

Tien jaar geleden kwam de wetgever met aanvullende wetgeving, waarbij werd bepaald dat bij verkoop aan een andere ondernemer de btw wordt `verlegd`. De koper moet in dit geval de btw afdragen aan de fiscus, en niet aan de houder van het pandrecht. Deze regel geldt niet bij verkoop aan particulieren, wel betalen zij de btw aan de verkoper. De houder van het pandrecht kan met een beroep op het arrest uit 1989 zich wel die belasting proberen toe te eigenen.

Volgens curator Toni van Hees is het `absurd` dat banken denken dat de btw hen toekomt. Hij trad op als curator bij het faillissement van Perry Sport en Aktiesport. `De vier banken wilden de gehele opbrengst inclusief btw houden, maar toen ik ze voor de rechter daagde, bonden ze in.` Hij gaf de banken slechts de inkoopwaarde van de verkochte goederen. `Welbeschouwd hadden zij slechts recht op het bedrag dat zij bij een executieverkoop voor de goederen zouden krijgen.`