Toolkit DBA op website helpt opdrachtgevers

De informatie op de website van de Belastingdienst over Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is verplaatst en aangevuld. Nieuw is een toolkit DBA voor opdrachtgevers. Deze biedt hulp bij het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking.

De informatie over DBA is weggehaald onder ‘ZZP’ en een niveau omhoog gebracht naar ‘Ondernemen’.

Videosnacks
De ‘toolkit’ bevat een stappenplan Modelovereenkomsten. Medewerkers van de Belastingdienst behandelen in videosnacks de meest gestelde vragen over DBA. Zo komen onder meer de vragen ‘Wat is een fictieve dienstbetrekking’ en ‘Mag ik bij het werken afwijken van de modelovereenkomst’ aan bod.

Onder ‘Meer informatie’ ten slotte vindt u de linkjes naar de webinar ‘DBA voor opdrachtgevers’ en de Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties.

Bekijk de nieuwe pagina Toolkit DBA voor opdrachtgevers of ga direct naar de videosnacks op het YouTube-kanaal van de Belastingdienst.