Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de verhoogde vrijstelling  voor het schenken van € 100.000 voor de eigen woning ingevoerd. Voor velen is dit een reden om te wachten met een schenking tot na 1 januari 2017. Er zijn echter situaties op basis van het overgangsrecht waarbij er al in 2016 actie is gewenst!

De reguliere vrijstelling wordt voor iemand tussen 18 en 40 jaar wordt per 1 januari 2017 verhoogd tot een bedrag van € 100.000, indien het een schenking ten behoeve van een eigen woning betreft.

De hoofdregel luidt dat maar eenmalig gebruik kan worden gemaakt van deze verhoogde vrijstelling.

Er zijn een aantal situaties waarbij dit jaar nog actie vereist is: 

  • Als er vóór 1 januari 2010  gebruik is gemaakt van de reguliere verhoogde schenking en men wenst in 2017 optimaal beroep te doen op de aanvullende vrijstelling ten behoeve van de eigen woning, dan moet in 2016 gebruik gemaakt worden van de inhaalvrijstelling van maximaal € 27.570.
  • Is het kind van de schenker vanaf volgend jaar 40 jaar of ouder, benut dan in 2016 nog de laatste mogelijkheid om van een vrijstelling gebruik te maken.
  • Als er nog geen verhoogde vrijstelling is benut dan bestaat er een keuze. Ofwel de gehele schenking in 2017 (of later) doen met een mogelijkheid tot spreiding over drie jaar. Danwel al in 2016 schenken voor de eigen woning. De verkrijger kan dit jaar de verhoogde vrijstelling eigen woning benutten tot een bedrag van € 53.016 en restant van de vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018.

Let op: het overgangsrecht bepaalt dat, indien in 2016 slechts de regulier verhoogde vrijstelling wordt benut, de maximale vrijstelling in 2017 of 2018 wordt beperkt tot € 46.984.

 

Bron: De Belastingdienst