Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek!

Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een uiterlijk op 30 september 2016 een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Ben je te laat dan is er geen teruggaaf van buitenlandse btw meer mogelijk.

Terugvragen buitenlandse btw

De betaalde buitenlandse btw vraag je terug door een verzoek in te dienen op een speciale internetsite van de belastingdienst (zie: www.belastingdienst.nl/eubtw). Btw terugvragen uit een EU-land kan als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

– Je bent ondernemer voor de omzetbelasting en jouw onderneming is in Nederland gevestigd.

– Je doet geen btw-aangifte in het andere EU-land.

– Je gebruikt de goederen en diensten uit het andere EU-land voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Als het btw-bedrag over het gehele kalenderjaar minder dan € 50 bedraagt, dan wordt geen teruggaaf verleend. Het is ook mogelijk om een teruggaaf te claimen per kwartaal, maar dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn.

Inloggegevens

De inloggegevens voor het teruggaafverzoek zijn niet gelijk aan die voor het indienen van de reguliere btw-aangifte. Indien je nog niet over de benodigde inloggegevens beschikt, moet je deze inloggegevens aanvragen bij de Belastingdienst. Hou er rekening mee dat het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord wel even kan duren. Vraag deze dus nu aan!

Teruggaafverzoek fiscale eenheid btw

Wanneer sprake is van een fiscale eenheid btw dient het teruggaafverzoek per entiteit van de fiscale eenheid te worden gedaan, en niet per fiscale eenheid. Iedere entiteit binnen de fiscale eenheid moet ook over eigen inloggegevens beschikken voor het doen van het teruggaafverzoek.

bron Belastingdienst