Een op drie VAR-vervangers voor zzp`ers afgekeurd

De fiscus is streng bij de beoordeling van modelovereenkomsten die zzp`ers en hun opdrachtgevers zekerheid moeten geven dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in hun arbeidsrelatie. Van de 2.400 behandelde VAR-vervangers keurde de Belastingdienst er 750 af en zijn er 800 ingetrokken.

Van de resterende overeenkomsten zijn er 200 goedgekeurd en zitten er 650 nog in de procedure, zo komt naar voren uit een overzicht van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiƫn. Hierin staat ook dat 1.100 aanvragen voor goedkeuring nog niet in behandeling zijn genomen. Volgens Wiebes zijn er door de Belastingdienst tien algemene modelovereenkomsten gepubliceerd, die door iedereen te gebruiken zijn. Veel zzp`ers en opdrachtgevers kunnen er echter niet mee uit de voeten. Zowel branche- en belangenorganisaties als individuele zzp`ers en opdrachtgevers leggen eigen overeenkomsten aan de fiscus voor.

Zzp`ers en opdrachtgevers klagen over de onzekerheid die ontstaan is nadat begin mei de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Deze wet vereist dat opdrachtnemer en -gever in geval van twijfel over hun arbeidsrelatie een goedgekeurde overeenkomst aangaan teneinde een fictief dienstverband uit te sluiten.

Bron: Profnews