Dit moet je onder de Wet DBA vermijden

De afgelopen maanden stelden Tweede Kamerleden tientallen vragen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën over de Wet DBA. Zo ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die zich in april afvroeg welke omstandigheden voor de Belastingdienst aanwijzingen vormen voor een dienstverband.

De antwoorden op deze vragen zijn voor HR relevant om te voorkomen dat een arbeidsverhouding met een zzp’er wordt beoordeeld als dienstverband en de werkgever loonheffing moet afdragen. Een belangrijke opmerking van Wiebes in de antwoorden op de Kamervragen is het feit dat de fiscus niet op basis van afzonderlijke factoren tot de conclusie komt dat er sprake is van een dienstverband. Toch spelen deze afzonderlijke factoren wel mee in de totale beoordeling. De soms wat ambtelijke antwoorden bieden geen zekerheid, maar zijn desalniettemin nuttig voor HR.

Hoe ziet de Belastingdienst….

 • deelname aan de pensioenvoorziening  of arbeidsongeschiktheidsverzekering van de opdrachtgever? 
  ‘Deelname aan de pensioenvoorziening en aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de opdrachtgever zijn factoren die sterk wijzen in de richting van een dienstbetrekking.’
 • deelname aan vergaderingen bij de opdrachtgever (met werknemers van de opdrachtgever)? 
  ‘Deelname aan vergaderingen bij de opdrachtgever (met werknemers van de opdrachtgever) kan een aanwijzing zijn dat de opdrachtnemer feitelijk binnen het organisatorische kader van het bedrijf van de opdrachtgever werkzaam is en kan daarmee een aanwijzing vormen richting dienstbetrekking. Dit is echter afhankelijk van de aard van de vergadering: deelname aan een afdelingsoverleg met een algemeen karakter wijst uiteraard eerder in de richting van een dienstbetrekking dan deelname aan een overleg dat specifiek gaat over de opdracht van de zzp’er.’
 • verstrekken of vergoeden van een opleiding of cursus aan de opdrachtnemer? 
  ‘Het verstrekken of vergoeden van een opleiding of cursus aan de opdrachtnemer vormt een sterke aanwijzing richting dienstbetrekking.’
 • ter beschikking stellen van bedrijfskleding door de opdrachtgever? 
  ‘Het ter beschikking stellen van bedrijfskleding door de opdrachtgever kan een aanwijzing vormen voor het bestaan van een dienstbetrekking.’
 • ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen (mondkapjes, gehoorbescherming, etc.) door de opdrachtgever? 
  ‘Het ter beschikking stellen van veiligheidsmiddelen (mondkapjes, gehoorbescherming, etc.) door de opdrachtgever hoeft geen aanwijzing te zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking.’
 • ter beschikking stellen van een kantoorwerkplek (bureau, bureaustoel, computer, printer)? 
  ‘Het ter beschikking stellen van een kantoorwerkplek (bureau, bureaustoel, computer, printer) zal doorgaans geen aanwijzing zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking.’