SBR banken vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 gaan banken extra kosten in rekening brengen voor jaarrekeningen die niet via SBR worden aangeleverd. Voor zover nu bekend is, rekenen de drie grote banken €250,- voor het handmatig verwerken per aangeleverde jaarrekening.

SBR staat voor Standard Business Reporting en is een format voor digitale gegevensuitwisseling. De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel werken hier al mee en nu haken banken daar ook bij aan. De meeste ondernemers zullen aparte software moeten aanschaffen om hun cijfers in het SBR-format te kunnen doorsturen.

PNR administraties beschikt reeds over deze software. Alle jaarrekeningen die door ons worden opgesteld in onze rapportage-software worden reeds in het SBR-format gecommuniceerd met de Belastingdienst en met de KvK. De aanlevering bij banken kunnen we daar op eenvoudige wijze aan toevoegen.

Zeker voor ondernemingen met een uitgebreide structuur van vennootschappen, die zelf de jaarrekeningen opstellen, kan het aanleveren ervan bij banken een kostbare aangelegenheid worden. Wellicht dan nu de overweging om het opstellen van de jaarrekeningen uit te besteden aan uw intermediair. Zeker als deze toch al de jaarrekening verzorgt, kan vaak zonder al te veel méér-kosten de jaarrekening ook worden samengesteld.

Voor ondernemers die reeds de jaarrekeningen door ons laten opstellen, betekent dit vanaf 1 januari 2017 een besparing op bankkosten van €250,- per jaarrekening. Toch fijn om te weten dat u met de keuze geld bespaart.