KvK verzendt brieven over digitaal deponeren

In de maanden juli en augustus kunt u een brief verwachten van de Kamer van Koophandel (KvK) over het verplicht digitaal deponeren van de jaarrekening. Via deze brief informeert de KvK u over de wetswijzigingen vanaf boekjaar 2016 voor wat betreft digitaal deponeren.

In de brief attendeert de KvK  erop dat uw organisatie vanaf boekjaar 2016 de jaarrekening alleen nog maar digitaal mag deponeren. Het betreft de bedrijfsklassen klein of micro, die sinds april van dit jaar al kunnen e-deponeren. De tijd begint namelijk te dringen: organisaties moeten hun financiële administratie nu klaarstomen voor de aansluiting op Standard Business Reporting (SBR) en elektronisch deponeren. De brief van de KvK is naar 900.000 organisaties gestuurd, die overigens niet automatisch vallen onder de verplichting om een jaarrekening te deponeren .

Manieren om digitaal te deponeren

De KvK legt in de brief uit dat u op twee manieren de jaarrekening digitaal kunt (laten) deponeren. U kunt het opstellen en/of deponeren overlaten aan ons.

U kunt jaarrekeningen over het boekjaar 2015 nu ook al op deze twee manieren deponeren. Voor boekjaar  2015 is het daarnaast nog mogelijk op papier en dus per post te deponeren. Daarnaast zet de KvK  in de brief de voordelen die digitaal deponeren voor uw organisatie heeft nog op een rijtje: u hoeft de jaarrekening niet meer te printen en te posten (gemak),  u ontvangt onmiddellijk een bevestiging van deponering (snelheid) en door het geautomatiseerde proces is er minder kans op fouten (kwaliteit).

PNR administraties beschikt reeds over deze software. Alle jaarrekeningen die door ons worden opgesteld in onze rapportage-software worden reeds in het SBR-format gecommuniceerd met de Belastingdienst.

Voor ondernemers die reeds de jaarrekeningen door ons laten opstellen, betekent dit vanaf 1 januari 2017 een besparing op bankkosten van €250,- per jaarrekening. Toch fijn om te weten dat u met de keuze voor uw accountant geld bespaart.