arbeidstijdenwet minderjarigen

Voor minderjarige vakantiewerkers gelden strenge regels op grond van de Arbowetgeving en Arbeidstijdenwet. Er gelden belangrijke beperkingen voor wat betreft het soort werkzaamheden en voor de duur van de arbeid.

Kinderen jonger dan 13

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen überhaupt niet werken.

13 en 14-jarigen

Kinderen van 13 en 14 mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten. Het gaat hier om ‘hand- en spandiensten’. Er mogen klusjes worden gedaan of iemand mag worden geholpen bij het werk, altijd onder toezicht en er mag niet in een fabriek of met machines worden gewerkt. Voorbeelden van het werk dat gedaan mag worden: oppassen, verspreiden van folders of huis-aan-huisbladen, helpen in de huishouding, helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of manege, pretpark, camping of speeltuin, lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw en helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakkenvullen (maar niet achter de kassa).

13 en 14-jarigen mogen per jaar niet meer dan vier weken werken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten. Tijdens vakanties mogen ze per dag zeven uur werken en per week 35 uur. Tussen 19:00 en 7:00 mogen ze niet werken. Tussen twee werkdagen moet ten minste 14 uur rust zitten. Op zondag mag niet gewerkt worden.

15-jarigen

15-jarigen mogen iets langer werken. Voor hen geldt een maximum van acht uur per dag, 40 uur per week en zes werkweken per jaar (waarvan vier aaneengesloten). Tussen twee werkdagen moet ten minste 12 uur rust zitten. Tussen 19:00 en 7:00 mogen ze niet werken en op zondag mag dat alleen maar als dat in het bedrijf gebruikelijk is.

Ook 15-jarigen mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten, wel iets zelfstandiger dan 13 en 14-jarigen. Voorbeelden van werk dat gedaan mag worden: licht werk in een winkel (opruimen of klanten helpen, maar niet afrekenen of achter de kassa), groente- en fruit plukken, folders of huis-aan-huisbladen rondbrengen, avondkranten bezorgen, werken in een pretpark, museum, manege of camping en ochtendkranten bezorgen.

16 en 17-jarigen

Jongeren van 16 en 17 mogen hoogstens negen uur per dag werken, 45 uur per week en 160 uur per maand. Op zondag mag gewerkt worden als dat in het bedrijf gebruikelijk is. Jongeren van deze leeftijd mogen vrijwel alle werkzaamheden verrichten. Als het echter om gevaarlijk of zwaar werk gaat, moet er toezicht zijn.

Sancties

Houdt de werkgever zich niet aan deze regels, dan kan de Inspectie SZW forse boetes opleggen, oplopend tot enkele duizenden euro’s.

Bron Inspectieszw