Uitstel indienen garantieverklaring 2017 voor bestaande eigenrisicodragers WGA

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert de Tweede Kamer over een eenmalige termijnverlenging voor het indienen van een nieuwe garantieverklaring voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 2017. Zijn voorstel is om de termijn te verlengen tot 31 december 2016. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting tijdens het zomerreces ingediend.

Werkgevers kunnen nu alleen eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast. Met ingang van 2017 verandert dit. Dan worden de risico’s voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Dan zijn werkgevers publiek verzekerd of eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico.

Voor wie uitstel?
Dit eenmalige uitstel geldt alleen voor werkgevers die al eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn en dit nu voor de hele WGA willen worden. Deze maatregel geeft de werkgevers en de verzekeraars meer ruimte om  hun administratie aan te passen.

Bij de keuze voor eigenrisicodragerschap moet dan 1 garantieverklaring worden overlegd voor het volledige risico. Deze moet ondertekend zijn door 1 garantsteller en het gehele WGA-risico afdekken.

Meer informatie
De volledige brief leest u op de site van SZW. Meer informatie over de wijzigingen in de WGA vindt u ook in een eerdere brief van de minister.

Algemene informatie over het eigenrisicodragerschap vindt u op de site van UWV.

LET OP !!
Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden, geldt de normale termijn. De aanvraag en garantieverklaring van deze nieuwe eigenrisicodragers moeten dus 13 weken voor start van het eigenrisicodragerschap (dus in dit geval uiterlijk 1 oktober) ontvangen zijn door de Belastingdienst.