Inhouding op vakantiegeld in 2016 anders

In deze periode ontvangen de meeste werknemers hun vakantiegeld. Het nettobedrag wat overblijft na inhouding loonheffing is vaak lager dan verwacht. Dit leidt tot veel vragen van de werknemer. In deze handreiking geeft de Belastingdienst de belangrijkste informatie op een rij.

Een werkgever of uitkeringsinstantie moet vanaf 2016 op een andere manier belasting inhouden op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand. Hierdoor houdt een werknemer een ander bedrag over dan eerdere jaren.

Vanaf 2016 kan een werkgever of uitkeringsinstantie alleen nog de tabel bijzondere beloningen gebruiken. Deze tabel houdt er nog meer rekening mee dat de arbeidskorting inkomensafhankelijk is.

Doordat de loonheffing over vakantiegeld en andere bijzondere beloningen is veranderd, betaalt de belastingplichtige een ander bedrag aan belasting dan eerdere jaren:

–       Is het jaarinkomen ongeveer € 18.000 of lager? Dan betaalt de belastingplichtige minder belasting
en krijgt meer vakantiegeld uitbetaald.
–       Is het jaarinkomen hoger dan € 18.000? Dan betaalt de belastingplichtige meer belasting en krijgt dan
minder vakantiegeld uitbetaald.

Verschil tussen loonbelasting en inkomstenbelasting
Door deze wijziging is  het verschil tussen de loonheffing die een werkgever inhoudt en de inkomstenbelasting die de belastingplichtige zelf moet betalen minder groot. Zo wordt de kans kleiner dat er bij de aanslag inkomstenbelasting over 2016 moet worden bijbetaald of dat de belastingplichtige grote bedragen terugkrijgt.

Uw werknemer kan dit nalezen in een bericht op de site van de Belastingdienst.