Wiebes beantwoordt Kamervragen over schijnzelfstandigheid

Staatssecretaris Wiebes heeft Kamervragen beantwoord over schijnzelfstandigheid. Wiebes benadrukt dat wanneer je een zelfstandige inhuurt als tijdelijke vervanger voor een werknemer die in loondienst is, de vervanger niet automatisch ook in dienstbetrekking is.

Pas als een vervanger onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden werkzaam is als degene in loondienst, is er sprake van een dienstbetrekking.

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van een Webinar voor opdrachtgevers over de Wet DBA. Hierin werd een voorbeeld gegeven van een zelfstandige die een werknemer vervangt tijdens zwangerschapsverlof. Uit het voorbeeld bleek dat de vervanger in dienstbetrekking werkzaam was. Dit wekte de indruk dat alle vervangers in dienstbetrekking werkzaam zijn.

De antwoorden hierop zullen vóór 31 mei 2016 op de website van de Belastingdienst worden geplaatst. Verder wijst de staatssecretaris nog naar het Ondernemersplein waar ook informatie is te vinden.

Meer informatie lees je in het bericht over de Kamervragen.

staatssecretaris-wiebes-van-financien-beantwoordt-kamervragen