Let nog steeds op volstorting kapitaal bij oprichten BV

Met de introductie van de ‘flex-BV’ in 2012 werd het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro afgeschaft. Desalniettemin wordt een bepaald minimumkapitaal nog steeds gehanteerd. Dit brengt verplichtingen met zich mee, en dus ook interessante rechtspraak.

Bron: Recht.nl