Pensioen in eigen beheer

De toekomst van het pensioen dat de directeur groot aandeelhouder in zijn eigen BV in eigen beheer opbouwt, blijft onzeker. Eerder in deze briefhadden we het al over het Oudedagsparen in eigen beheer, de mogelijke opvolger van pensioen in eigen beheer.

Onlangs heeft de Staatssecretaris in een nieuwe brief over pensioen in eigen beheer twee uiteindelijke oplossingsrichtingen voorgelegd.

  1. het uitfaseren van pensioen in eigen beheer via een afkoopregeling
  2. het blijven faciliteren van een vorm van opbouw van pensioen in eigen beheer via het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer (OSEB).

Deze recente brief van de Staatssecretaris geeft wat meer duidelijkheid maar brengt nog steeds geen zekerheid. Aangegeven is dat voor het Krokusreces de beslissing zal zijn genomen.
De oplossing voor het pensioen in eigen beheer wordt gezocht in óf de afschaffing er van zonder dat er een opvolger voor een soort van ouderdagsvoorziening volgt dan wel het eerder besproken alternatief van oudedagssparen in eigen beheer.

De voorkeur van de Staatssecretaris is de afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer. Daartoe zou hij een afkoopregeling willen introduceren waarbij 80% van de fiscale waarde in de belastingheffing wordt betrokken en dus 20% vrijgesteld kan worden ontvangen.

Het is echter de vraag of de ondernemers tot afkoop over kunnen of willen gaan omdat over de afkoop, ondanks de vrijstelling van 20% van de voorziening, toch nog in veel gevallen een behoorlijk bedrag aan belasting verschuldigd is en dus de ondernemer direct veel liquiditeiten kost.

Wordt vervolgt: het streven is de nieuwe wetgeving omtrent pensioen in eigen beheer, wat het ook wordt, per 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Bron: Actuele artikelen