7+8+8-regel voor werkgevers

Neemt u een nieuwe medewerker in dienst, dan biedt u hem of haar in de meeste gevallen een tijdelijk contract aan. Dankzij de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 januari 2015 hanteren veel werkgevers bij tijdelijke contracten de zogenaamde 7+8+8-regel. U leest hier wat de voordelen zijn van deze regel!

Steeds vaker kiezen werkgevers bij het aanbieden van een tijdelijk contract voor de zogenaamde 7+8+8-regel. Maar wat houdt dit precies in? Treedt een medewerker in dienst, dan krijgt hij of zij allereerst een contract van zeven maanden aangeboden. Verloopt de samenwerking goed, dan krijgt de werknemer een contractsverlenging van twee keer acht maanden. Dit wordt ook wel de 7+8+8-regel genoemd. Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 kiezen werkgevers steeds vaker voor deze constructie. Waarom? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen vertelt aan de website Personeelsnet.nl wat voor werkgevers de drie grote voordelen zijn van de 7+8+8-regel.

Voordeel 1: Proeftijd in eerste contract opnemen

Een van de regels uit de Wet werk en zekerheid bepaalt dat werkgevers per 1 januari 2015 geen proeftijdbedingen meer mogen opnemen in tijdelijke contracten van zes maanden of korter. Doordat de duur van het eerste contract zeven maanden is, omzeilt u die regel en kunt u een maand proeftijd in het contract opnemen. Merkt u in de eerste maand dat de samenwerking geen kans van slagen heeft, dan kunt u de arbeidsovereenkomst per direct en zonder ontslagvergunning beëindigen.

Voordeel 2: Vast contract uitstellen

Wanneer de werknemer die drie contracten van zeven, acht en acht maanden heeft doorlopen, dan zijn er 23 maanden verstreken. Op basis van de regels in de Wet werk en zekerheid bent u verplicht om de werknemer na 24 maanden een vast contract aan te bieden. Dankzij de 7+8+8-regel wordt u dus niet verplicht om een werknemer een vast contract aan te bieden en kunt u het moment dat een medewerker bij u in vaste dienst treedt, zo ver mogelijk opschorten.

Voordeel 3: Transitievergoeding omzeilen

De Wet werk en zekerheid bepaalt dat u de werknemer een transitievergoeding moet betalen wanneer u de samenwerking na twee jaar of langer beëindigd. Doordat u de 7+8+8-regel hanteert, komt u uit op een arbeidsduur van 23 maanden. U kunt op deze manier de werknemer zo lang mogelijk in dienst houden, zonder de werknemer na afloop van de samenwerking een transitievergoeding te moeten betalen.