Belastingdienst verliest zaak om naheffing opleidingsuitgaven

De Belastingdienst heeft een kostbare nederlaag geleden bij de Hoge Raad. De (per 1 januari 2014 vervallen) afdrachtvermindering onderwijs is ook van toepassing als een werknemer slechts een deel van een erkende beroepsopleiding heeft gevolgd en hiervoor een deelcertificaat heeft gekregen.

Belastingdienst verliest zaak om naheffing opleidingsuitgavenĀ (Accountant.nl)

Ook afdrachtvermindering onderwijs voor deelcertificaatĀ (Taxence.nl)

ECLI:NL:HR:2016:38Ā (Rechtspraak.nl)

Bron: Recht.nl

PS let ook op

Indien u aanmerking maakt op de afdrachtvermindering geef dit dan op tijd door aan ons

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor studiejaar 2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).

Bron Subsidieregeling praktijkleren