Werkende ouders onbekend met inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack 2015) is bedoeld als een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. Hierdoor wordt het voor ouders met kinderen aantrekkelijker om betaald werk te accepteren. Deze inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (iack) is enkele jaren geleden ingevoerd.
Niet alle werkende ouders zijn op de hoogte van deze inkomensafhankelijke combikorting (iack) die je bij je aangifte inkomstenbelasting via de belastingdienst kunt aanvragen. Tegenwoordig staat de iack vaak al ingevuld bij je aangifteformulier, dit is echter niet in alle situaties het geval, dit betekent echter niet automatisch dat je er geen recht op hebt! De inkomensafhankelijke combinatiekorting levert voor een gezin met kinderen een behoorlijk bedrag op. Check dus of dit goed staat ingevuld bij je belastingaangifte als je gebruik maakt van een vooraf ingevulde opgave. In de begroting voor 2016 is zelfs een extra bedrag van €250 miljoen uitgetrokken worden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK 2016)!

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015 (IACK 2015 en IACK 2016)

Hoe zit het precies? Verdien je in 2015 meer dan 4847 euro (of heb je recht op zelfstandigenaftrek) en zorg je voor één of meerdere kinderen die op 1 januari nog geen 12 jaar zijn? Dan heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting wordt uitbetaald aan alleenstaande ouders en aan tweeverdieners. Bij tweeverdieners gaat de korting naar degene met het laagste inkomen. De afgelopen jaren was er een enigszins vergelijkbare korting maar deze was niet inkomensafhankelijk en daarnaast ook lager.

Combikorting werkende ouders: maximaal € 2133 belastingvoordeel

De iack combinatiekorting is ingevoerd omdat de overheid mensen met kleine banen wil stimuleren deze baan qua aantal uren uit te breiden. De combikorting loopt nu op met het stijgen van het salaris en is dit jaar behoorlijk omhoog gegaan. Verdien je € 4847 dan krijg je in ieder geval een korting van € 1033. Bij een salaris van € 32.832 is de korting opgelopen tot € 2152. Netto ontvang je door de inkomensafhankelijke combinatiekorting zo’n € 175 euro per maand meer en dat is toch best de moeite waard. € 2152 is de maximale korting, verdien je meer dan krijg je niet meer korting. De maximale IACK 2015 bedraagt dus € 2152.

Bedragen Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015

         Jonger dan 65 jaar                          ouder dan 65 jaar                      
0 – €4.847   € 0   € 0
0 – €4.847 maar wel zelfstandige aftrek, €1.033 maar wel zelfstandige aftrek, €471
€4.847 – €32.832 €1.033 + 4% inkomen €528 + 2,037% inkomen
€32.832 €2152 €1098

Let bij je belastingaangifte voor 2015 dus goed op dat je gebruik maakt van deze inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je kunt deze iack korting voor werkende ouders ook maandelijks uitbetaald krijgen door het aanvragen van een voorlopige aanslag bij de Belasting.