Streep door belasting op vermogen

Een doorbraak in de strijd tegen de vermogensrendementsheffing. Volgens de advocaat-generaal is de verguisde belasting in strijd met het recht op eigendom. Dat schrijft hij in een advies aan de Hoge Raad.

„Willekeur”, „oneigenlijke ontneming”. Het zijn slechts enkele kwalificaties voor de verguisde vermogensrendementsheffing die uitgaat van een fictief rendement op vermogen van 4 procent.

‘Den Haag heeft een probleem’  

Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen toch hetzelfde percentage belasting.

Tegenspraak

De advocaat-generaal wijst er op dat de moderne belastingwetgeving is gebaseerd op individuele draagkracht. Een heffing die uitgaat van een fictief gemiddelde is daarmee in tegenspraak. Ook zijn belastingplichtigen volgens hem vrij om hun financiën zelf in te richten en zouden zij daarom niet moeten worden belast op basis van een opbrengt die zij volgens de wetgever hadden kunnen halen.

’Ouderwets’

Volgens de advocaat-generaal is de heffing bovendien niet meer van deze tijd. De regeling is aan het einde van de jaren negentig gemaakt na een lange periode van grote economische voorspoed. Met de kennis van nu kan niet meer worden uitgegaan van een dergelijk rendement, alsdus de raadsman. Maatschappelijk, zo stelt hij vast, is over deze belasting na 2011 ook steeds meer onrust en onvrede ontstaan.

Verlies

De A-G adviseert de regeling aan te passen. En zo lang dat niet gebeurt moet voor mensen die verlies lijden op hun vermogen de heffing door de rechter buiten werking worden gezet. Het advies van de advocaat-generaal wordt in veel gevallen gevolgd door het hoogste rechtscollege.

Noorwegen

De zaak werd aangespannen door een Nederlander die in 1996 naar Noorwegen emigreerde, maar enkele panden in zijn vaderland aanhield. Hij weigerde in 2011 akkoord te gaan met een belastingheffing over een bedrag van € 13.520 dat door de belastinginspecteur werd gezien als inkomen uit sparen en beleggen.

Niet eens

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft al laten weten het niet eens te zijn met het advies. Het ministerie wacht de uitspraak van de Hoge Raad af.

Bron: De Telegraaf