Belastingdienst vergroot toepassingsmogelijkheden modelovereenkomsten ter vervanging VAR

De afgelopen maanden is, ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 april 2016, een aantal modelovereenkomsten door de Belastingdienst gepubliceerd. Bij gebruik van een goedgekeurde overeenkomst ontstaat geen dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De kritiek op de overeenkomsten was dat deze alleen in specifieke situaties bruikbaar zijn. In reactie daarop heeft de Belastingdienst markeringen aangebracht in een aantal modelovereenkomsten. Deze bepalingen zijn van essentieel belang bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking.