Korter loon doorbetalen als een zieke werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u nog maximaal 13 weken het loon door als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ziek is. Dit was 104 weken. Ook krijgt hij in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering.

Wordt uw werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt, op of na 1 januari 2016 ziek? Dan betaalt u hem maximaal 13 weken minimaal 70% van zijn loon door. Wordt uw werknemer ziek voordat hij de AOW-leeftijd bereikt? En is hij dat nog steeds, als hij de AOW-leeftijd bereikt en bij u in dienst is? Dan betaalt u het loon nog maximaal 13 weken door, vanaf de dag dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. De periode dat u het loon moet doorbetalen blijft in totaal 104 weken.

Een Ziektewet-uitkering aanvragen voor uw werknemer

In sommige gevallen vraagt u vanaf 2016 voor uw (ex-)werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt een Ziektewet-uitkering aan. Kijk op uwv.nl in welke situaties dat geldt. Op uwv.nl leest u ook meer over de re-integratie van uw zieke werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. En over ziek en beter melden bij UWV.

Aanpassingen voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Lees dan bij Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek wat er voor u verandert vanaf 1 januari 2016.

Meer over de aanpassingen AOW in 2016

Op uwv.nl bij Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek leest u wat u moet weten of doen als uw werknemer ziek is. Op www.rijksoverheid.nl vindt u bij zoeken op ‘Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW’ meer informatie over de wijzigingen in 2016 als werknemers bij u blijven werken nadat zij de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Bron: UWV