Kabinet en D66 eens over Belastingplan

De belastingverlaging is gered. Het kabinet heeft met D66 een deal gesloten over het Belastingplan voor volgend jaar. Omdat ook het CDA aan boord is, is er nu een ruime meerderheid in de Eerste Kamer en is de lastenverlichting ter waarde van 5 miljard euro gered.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een aantal eisen van D66 ingewilligd. Werken wordt lonender doordat er de arbeidskorting minder steil wordt afgebouwd (200 miljoen), wat ten goede komt aan de middeninkomens. Werkende ouders worden verder tegemoet gekomen met 100 miljoen extra voor de kinderopvangtoeslag. Ook ouderen worden ietsje tegemoet gekomen: zij krijgen volgend jaar 100 miljoen extra voor de ouderenkorting. Ook op vergroeningsgebied gebeurt er iets. Eenmalig komt er een bedrag van 100 miljoen euro waarmee huiseigenaren energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

D66 wil ook dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om zelf belasting te heffen. Tegelijkertijd gaat de bijdrage van het Rijk aan het Gemeentefonds dan omlaag. De Vereniging Nederlandse Gemeenten presenteerde hierover voor de zomer een rapport. Het kabinet zal dit nader gaan uitwerken.

Het CDA is geen voorstander van dit laatste punt, maar omdat het niet voor het belastingplan van volgend jaar speelt is de partij toch akkoord. De partij werd gisteravond laat geïnformeerd over de deal die het kabinet met D66 voor ogen had. Lange tijd verliepen de onderhandelingen zeer moeizaam. Wiebes is al maanden bezig om steun te verwerven voor het belastingplan, maar steeds als hij een partij tegemoet kwam haakte een ander weer af. Lange tijd leek het erop dat hij zaken zou gaan doen met de ChristenUnie en de SGP. Die partijen wilden de belastingkloof tussen één- en tweeverdieners verkleinen, maar dat ging naar de zin van kabinet en coalitie ten koste van teveel banen.

Volgende week maandag en dinsdag staat het debat in de Eerste kamer gepland. Daar is met het akkoord nu de angel uit.