Opheffing WKA-depotrekening per 1 januari 2016

Op 9 oktober stuurt de Belastingdienst een brief aan iedereen die gebruik maakt van een of meerdere WKA-depotrekening(en). Deze rekeningen worden per 1 januari 2016 opgeheven.

Voor inleners en aannemers betekent dit dat een rechtstreekse storting geen vrijwaring voor inleners- en ketenaansprakelijkheid meer oplevert. Vanaf 1 januari levert alleen een storting op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring.

Maakt u  van het WKA-depot? Dan zijn dit aandachtspunten:

  1. u  moet een G-rekening aanvragen
  2. u moet uw WKA-rekening opheffen

In de brief wordt uitgelegd hoe uw  een G-rekening aanvraagt. Ook is er een uitleg hoe u  zelf een WKA-depotrekening kan opheffen. Lees hier de brief.

Meer informatie leest u in deze brochures: