Brief met percentage Whk valt binnenkort op de mat

De Belastingdienst verstuurt op korte termijn de brief met daarin het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) in 2016.
Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor de aangifte loonheffingen per 1 januari as. Bewaar deze brief daarom goed, graag zien wij de kopie van deze brief tegemoet.

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen:

* premiedeel WGA voor vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast)
* premiedeel WGA voor flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex)
* premiedeel ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW-flex)

Met het premiedeel WGA-vast worden de WGA-lasten van werknemers met een vast dienstverband betaald. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-lasten (uitkeringen en re-integratiekosten) voor flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van ex-flexwerkers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering, worden doorbelast in deze premies.

U mag maximaal 50 procent van de premiedelen WGA-vast en WGA-flex verhalen op werknemers. Als u dit doet, moet u de premie inhouden op het nettoloon van de werknemers. Het premiedeel ZW-flex kunt u niet verhalen op uw werknemers.

Mocht u vragen hebben dan staan onze collega’s u graag ter woord