VAR-vervanger uitgesteld tot 1 april 2016

Het gebruik van door de fiscus goedgekeurde overeenkomsten die de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet gaan vervangen, is pas vanaf 1 april 2016 verplicht. Bovendien mag u de rest van 2016 gebruiken om te wennen aan de nieuwe systematiek zonder dat de fiscus handhavend optreedt.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn reactie op Kamervragen aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet per 1 januari 2016, maar waarschijnlijk pas per 1 april 2016 het systeem van de VAR gaat vervangen. Dit geeft de Belastingdienst extra tijd om overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen en modelcontracten online te zetten.

Wel toezicht, geen handhaving in 2016

De staatssecretaris geeft uw bv ook extra voorbereidingstijd. U krijgt heel 2016 om uw werkwijze aan te passen. In 2016 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. Totdat u en uw opdrachtnemers met een goedgekeurde overeenkomst werken, blijft de bestaande VAR gewoon geldig. Per 1 januari 2017 is de wenperiode voorbij en moet u definitief over zijn op het nieuwe systeem.

Algemene modelovereenkomst gepubliceerd

Alle door de fiscus goedgekeurde contracten worden geanonimiseerd gepubliceerd. De lijst met voorbeeldovereenkomsten die u kunt gebruiken, wordt dus steeds langer. Daarnaast heeft de Belastingdienst in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland drie algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die in veel situaties bruikbaar zijn. Het gaat om:

– situaties waarin gezag van de werkgever ontbreekt: Model geen werkgeversgezag
– situaties van tussenkomst van een intermediair: Model overeenkomst Tussenkomst
– situaties waarin de werknemer niet verplicht is persoonlijk de arbeid te verrichten: Model overeenkomst vrije vervanging

Als u en uw opdrachtnemers één van deze overeenkomsten gebruiken en er ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt, loopt u niet het risico om achteraf alsnog voor de loonheffingen op te draaien.

Bron:Belastingdienst