De vrije ruimte voor eind 2015 invullen

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om 1,2% van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit doet u door deze uitgaven onder te brengen in de vrije ruimte. Veel ondernemingen hebben deze ruimte op dit moment nog niet helemaal gevuld. U doet er dan ook verstandig aan om het laatste kwartaal van dit jaar te gebruiken om optimaal gebruik te maken van de vrije ruimte.

Door de WKR hebben ondernemingen veel vrijheid gekregen over hun vergoedingen en verstrekkingen  aan werknemers, maar u moet binnen het budget zien te blijven. Uit nationaal onderzoek in opdracht van adviesbureau FiscFree blijkt dat ondernemingen met meer dan tien werknemers in totaal een half miljard van het budget uit de WKR ongebruikt laten. Omgerekend naar één onderneming gaat het om 14% tot 18% van de vrije ruimte.

Rekenen op 80% eindheffing

Overschrijding van de vrije ruimte leidt tot het betalen van 80% eindheffing over het bedrag waarmee u deze ruimte te boven gaat. Toch is te voorzichtig zijn ook niet per se handig: het is zonde als u een vergoeding of verstrekking tot het loon van de werknemer rekent en er dus werkgeverslasten over moet betalen, terwijl u deze ook voor alle partijen onbelast had kunnen uitdelen.

Meer informatie: onze collega’s staan u graag ter woord