Vanaf 2016 strengere regels voor loonstrook

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels voor de betaling van het wettelijk minimumloon en het maken van de loonstrook. Deze vernieuwingen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Op 1 juli 2015 zijn de meeste maatregelen uit de WAS van kracht geworden. De onderdelen die voor werkgevers de nodige administratieve voorbereiding vergen, gaan echter pas per 2016 in. Het gaat dan om de bepalingen die betrekking hebben op de specificatie van de loonstrook en de uitbetaling van het wettelijk minimumloon.

Girale uitbetaling van netto wettelijk minimumloon

Uw organisatie is per 1 januari 2016 verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. Het nettoloon staat echter niet in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De hoogte kan per werknemer verschillen.
De basis voor het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het brutominimumloon volgens artikel 6 van de WML. Daarop moet u de verplichte inhoudingen in mindering brengen, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Onkostenvergoedingen verduidelijken op loonstrook

Vanaf volgend jaar is ook een gespecifieerde loonstrook verplicht. Dat betekent dat uw organisatie looncomponenten die de werknemer ontvangt als vergoeding voor kosten die hij voor het werk heeft gemaakt, altijd op de loonstrook moet uitsplitsen.
Ten slotte is het per 2016 niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het voor de werknemer geldende (netto equivalent van het) wettelijk minimumloon te komen