Startende ondernemer mag kosten verhuizing aftrekken

Een ondernemer die verplicht moest verhuizen toen hij zijn bedrijf startte, mag die kosten aftrekken van de winst van zijn zaak.

De Hoge Raad besloot dat onlangs in een procedure tussen de Belastingdienst en een registerloods.

Verplicht verhuizen

De man werkte tot februari 2005 in loondienst, volgde tot eind 2005 een opleiding tot registerloods en trad begin 2006 in die hoedanigheid toe tot een maatschap. Omdat hij binnen zijn werkgebied moest wonen verhuisde hij, en zette zijn koophuis in zijn oude woonplaats te koop.

Omdat het huis pas in 2008 werd verkocht, bracht de loods voor de maximaal toegestane periode van 2 jaar de dubbele woonlasten in mindering op de winst van zijn onderneming. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting van 2008 trok hij bovendien 5.931 euro aan verhuiskosten af.

De zaak kwam bij de Hoge Raad terecht, die oordeelde dat de man de verhuiskosten terecht had afgetrokken.

Persoonlijk of zakelijk

‘Het gerechtshof Den Haag kwam al tot de conclusie dat aftrek van verhuiskosten ook mogelijk was bij een beëindiging van een dienstbetrekking en start van een onderneming, zoals in het geval van de registerloods’, zegt fiscalist Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date.

De Hoge Raad moest vervolgens oordelen of de verhuiskosten van de registerloods het gevolg waren van een keuze in de persoonlijke levenssfeer of (voorbereidende) ondernemershandelingen. In het eerste geval zijn de kosten niet aftrekbaar, in het tweede geval wel.

Belang van de onderneming

Ligtenberg: ‘De staatssecretaris bleef hameren op het 45 jaar oude arrest waarin de Hoge Raad had beslist dat de verhuiskosten van een notaris niet ten laste van zijn winst uit onderneming konden komen, omdat het ging om uitgaven die moesten worden toegerekend aan de door hem buiten de winstsfeer gemaakte keuze om het notarisambt te gaan vervullen.’

Maar De Hoge Raad gaat nu een andere kant op, legt Ligtenberg uit. ‘De Hoge Raad gaat niet helemaal “om” maar pareert de vele kritiek in de vakliteratuur over dat arrest met de overweging dat daaruit iets anders moet worden begrepen dan iedereen aannam.’

‘De Hoge Raad stelt voorop dat sprake kan zijn van zakelijke en van de winst aftrekbare verhuiskosten als die kosten zijn gemaakt met het oog op de belangen van de onderneming. Daarvan kan volgens de Hoge Raad ook al sprake zijn bij de aanvang van de ondernemingsuitoefening’, aldus de fiscalist. ‘Dat is ruimer dan een aftrek van verhuiskosten voor het geval dat sprake is van een verplichte verhuizing. Duidelijker kan het bijna niet.’

Bron: De Telegraaf