Investeren is vooruit kijken

Als een ondernemer investeert in zijn onderneming, zijn er in de Wet IB 2001 speciale faciliteiten van toepassing. Een van die faciliteiten is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Als een ondernemer in een kalenderjaar investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, mag hij een bepaald percentage van het totale investeringsbedrag in mindering brengen op zijn belastbare winst.

Hij krijgt deze aftrek pas als hij in een kalenderjaar meer investeert dan € 2.300. De aftrek bedraagt dan 28%. Als het totale investeringsbedrag in 2015 tussen de € 55.745 en € 103.231 ligt, bedraagt  de  aftrek een vast bedrag van € 15.609. Investeert men meer dan wordt dit bedrag langzaam afgebouwd naar € 0 bij een jaarinvestering van € 309.693.

Helaas mogen niet alle investeringen worden meegenomen bij het bepalen van de investeringsaftrek. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto’s en grond voor het bepalen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek uitgesloten.

Leuk dit soort cijfers maar ondernemers zijn zich vaak te weinig bewust van de mogelijkheden om te spelen met de investeringen.

Voorbeeld a:
U koopt eind 2015 een laptop van € 1.000 en begin 2016 in een stuk gereedschap van € 2.000. In beide jaren komt de ondernemer niet aan de minimale investering van € 2.300. Zou hij er voor zorg gedragen hebben dat de investeringen beide in 2015 hadden plaatsgevonden, had hij recht gehad op een aftrek van 28% van € 3.000 = € 840.

Voorbeeld b:
In plaats van het samenvoegen van investeringen kan het ook interessant zijn om investeringen te splitsen. Investeert u in een kalenderjaar € 200.000 dan bedraagt de aftrek € 8.293. Zouden de investeringen over twee jaren verspreid kunnen worden (€ 2x € 100.000) dan bedraagt de investeringsaftrek in de beide jaren (mits er natuurlijk geen andere investeringen zijn) € 15.609 x 2 = € 31.218. Een verschil van bijna € 23.000.

U ziet dat het goed plannen van uw investeringen interessant kan zijn, mits uw bedrijfsuitoefening dit toestaat. Het is wel even rekenen maar daar zijn toch uw adviseurs voor.

Bron: Actuele artikelen