Hoe verloopt ontslag via UWV

Een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt sinds 1 juli via UWV. Een ontslagaanvraag doet u online via het werkgeversportaal.

Op 1 juli gingen de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent voor u dat u in de volgende gevallen bij UWV een ontslagvergunning moet aanvragen:

  • Bij ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Als u om een andere reden ontslag wilt aanvragen, gaat u naar de kantonrechter.
Om de ontslagvergunning van UWV te krijgen, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen.

Hoe dient u de aanvraag in?

U dient uw ontslagaanvraag online in via het werkgeversportaal UWV. De formulieren vindt u op uwv.nl. Download de formulieren en vul ze in. Vervolgens uploadt u de ontslagaanvraag en de daarbij behorende bijlagen via het werkgeversportaal.

Hoe behandelt UWV de ontslagaanvraag?

UWV bekijkt of uw ontslagaanvraag redelijk is. De behandeling van de ontslagaanvraag duurt meestal 4 tot 6 weken. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als u de ontslagaanvraag niet goed onderbouwd heeft of als er een extra ronde nodig is van hoor en wederhoor. De uiteindelijke beslissing sturen wij naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing kunnen u of uw werknemer niet in beroep gaan.

Nog geen account?

Om de formulieren te kunnen uploaden vraagt u een account aan voor het werkgeversportaal, als u dat nog niet heeft. Binnen 1 week is uw aanvraag voor een account geregeld. U kunt met dit account ook vragen aan UWV stellen en uw werknemers online ziek- en beter melden.

Meer informatie

Kijk ook op uwv.nl voor de formulieren en voor actuele informatie over de Wwz.