Nieuw voorstel voor EU-grondslag belasting

De Europese Commissie presenteert in haar ‘actiepakket’ tegen ontwijking van bedrijfsbelastingen ook een nieuw voorstel voor harmonisatie van wat lidstaten wel en niet belasten. Het omstreden bestaande plan voor zo’n ‘gemeenschappelijke geconsolideerde bedrijfsbelasting grondslag’ (CCCTB) uit 2011 gaat op de helling.

De Commissie haalt de angel uit het plan met een voorstel om de nieuwe grondslag in twee fasen in te voeren. De consolidatie van bedrijfsresultaten tussen activiteiten in verschillende landen die was voorzien, vervalt in de eerste fase. Dat was vooral voor bedrijven het aantrekkelijke deel uit het plan, erkent een hoge Commissiefunctionaris.

Eén loket van de baan

Het zou betekenen dat ze nog maar één belastingloket zouden hebben voor al hun activiteiten in de EU. De nationale belastingautoriteiten zouden vervolgens de vennootschapsbelastingen die ze innen, onderling verrekenen. Maar de lidstaten voelden er helemaal niets voor om dat aan elkaar uit handen te geven.

‘Het was iets te visionair’, erkent een hoge Commissiefunctionaris. Volgens hem maakt het plan in zijn aangepaste vorm meer kans, in het licht van de uitgesproken intentie van alle lidstaten om de ontwijking en uitholling van de winstbelasting aan te pakken.

Verplichte deelname

In het nieuwe voorstel zullen bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten ook verplicht zijn om volgens de nieuwe methode te werken. In het oude plan was dat nog facultatief. Maar omdat de consolidatie eruit gehaald is, maakt dat voorlopig nog niet veel uit.

Eerder was al uitgelekt dat de Commissie in het actieplan ook tot een ‘effectieve belastingdruk’ voor bedrijven in de EU wil komen. Nu kunnen ze door transferbeprijzing van bepaalde activiteiten of royalties voor intellectuele eigendommen zoals merkformules, nog omzet en winst verplaatsen naar landen met een gunstig belastingregime.

Link met economische activiteit

De Commissie wil daarom af van het principe dat een bedrijf niet in twee landen belasting kan betalen over dezelfde winst. Nu kan een bedrijf wel belastingplichtig zijn in een lidstaat, maar er geen belasting betalen omdat het dat in een ander land doet. Daarvoor moet bij transfers een bepaald deel van de winst worden toegerekend aan het land van oorsprong.

‘We moeten weer een link leggen tussen belastingheffing en de plek waar een bedrijf zakendoet’, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis woensdag na het ‘oriëntatiedebat’ binnen de Commissie over de voorstellen die op 17 juni worden gepresenteerd.