De fiscus en nostalgie

In tijden dat de banken verlegen zaten om uw spaargeld en een spaarrekening een aantrekkelijk alternatief was voor de oude sok, kon men nog wel leven met de vermogensrendementsheffing. Vervelend, dat wel, maar het was nog uit te leggen dat u met 5% rendement, 1,2% van de opbrengst aan de fiscus kwijt was. En niet eens over het hele bedrag, maar over het gedeelte boven pak ‘m beet € 20.000 of € 40.000 als u getrouwd was.

Met de huidige rentestanden en een beetje inflatie kan het echter zomaar zijn dat u als spaarder een effectieve belastingheffing van 100% of meer  om de oren krijgt. Dit terwijl de fiscus nostalgisch terugdenkend aan vroegere tijden nog steeds uitgaat van een fictief rendement van 4%.

Een gang naar de rechter lijkt weinig soelaas te bieden. Verschillende procedures over de ongunstige werking van de vermogensrendementsheffing hebben niets opgeleverd. Een oplossing zal uit de spreekwoordelijke pen van de Staatssecretaris van Financiën moeten komen. Wat moet er nog meer gebeuren om de vermogensrendementsheffing aan te passen, zou u denken. Een negatieve rente misschien? Er zijn al voorbeelden bekend van landen in de eurozone waar spaarders banken moeten betalen om te mogen sparen.

Hopelijk hoeft het hier niet zover te komen voordat de vermogenstaks meer in overeenstemming wordt gebracht met de realiteit. Het is hoopvol dat de staatssecretaris in zijn brief van 16 september 2014 over de vermogensverdeling in Nederland aangeeft de belastingheffing over inkomsten uit vermogen te willen wijzigen. Vooralsnog zijn er alleen nog geen harde toezeggingen gedaan. Dus tot er nieuw beleid komt, mag u belasting betalen over de mooie rendementen van vroeger. Die goede oude tijd toch.

Bron: Actuele artikelen