Nederland deelt taxrulings met Duitslan

Nederland gaat met Duitsland informatie uitwisselen over belastingafspraken met internationale bedrijven. Daartoe zal binnen twee weken een akkoord worden getekend. Dat verklaarde staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes vrijdag na een gesprek met een delegatie van het Europees Parlement die oneerlijke belastingpraktijken binnen de Europese Unie onderzoekt.

Volgens de bilaterale afspraak met Duitsland gaat Nederland inzage geven in zogeheten taxrulings die de belastingdienst overeenkomt met Duitse bedrijven of multinationals die ook in Duitsland actief zijn. Dit betreft schriftelijke toezeggingen waarin ondernemingen vooraf duidelijkheid krijgen over de basis waarop hun winsten zullen worden belast.

Open kaart

Wiebes zei dat open kaart spelen de beste manier is om oneerlijke praktijken tegen te gaan. Dat wil niet zeggen dat er een algehele harmonisatie van de belastingstelsels van de 28 lidstaten moet komen, aldus de staatssecretaris. ‘Ik weet hoe moeilijk een stelselverandering in één land is dus mijn inschatting is dat dat honderd jaar zou duren.’

De taxrulings zijn op zichzelf het probleem niet, meent Wiebes. Het verschaffen van zekerheid vooraf, krijgt juist steeds meer steun wereldwijd, denkt hij. Maar de afspraken moeten wel hetzelfde zijn als de daadwerkelijke praktijk, benadrukte hij. Daarom heeft ook Nederland er alle belang bij om dat aan andere belastingdiensten te kunnen tonen.

Druk uit Berlijn

De toezegging om de Duitse fiscus inzage te verschaffen in de taxrulings is niet nieuw. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem beloofde dat eind vorig jaar al na zware druk uit Berlijn. De afspraak wordt echter nu pas werkelijk bekrachtigd.

Wiebes zegt dat Nederland daarmee binnen de EU voorop wil lopen. In eerste instantie zal Nederland alleen met Duitsland de informatie over winstbelasting delen. ‘Maar als anderen zich willen aansluiten zijn ze meer dan welkom’, aldus de staatssecretaris.

Platform

De Europese Commissie wil uiteindelijk een uitwisselingsplatform inrichten waarin alle lidstaten de geheven vennootschapsbelasting kenbaar maken. De belastingdiensten zouden allemaal automatisch toegang moeten hebben tot die informatie, vindt Wiebes. De vraag is of die gegevens ook openbaar gemaakt moeten worden.

Wiebes is daar op tegen. De Nederlandse regering weigerde eerder al de Tweede Kamer inzage te geven in afspraken met belastingplichtige bedrijven. Alleen bij hoge uitzondering kregen Kamerleden onlangs op voorwaarde van vertrouwelijkheid inzage in de afspraken met de Amerikaanse koffieketen Starbucks, omdat daarover zoveel ophef was ontstaan.

LuxLeaks

Wiebes ontving vrijdag de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die in het leven werd geroepen na het zogeheten LuxLeaks-schandaal dat in november vorig jaar uitbrak. Daarmee werd onthuld hoeveel multinationals gebruikmaken van het belastingregime in Luxemburg om nagenoeg geen belasting te hoeven afdragen.

Ook Nederland ligt al lange tijd onder vuur wegens de vertrouwelijke taxrulings met multinationals en de vele brievenbusfirma’s die door trustkantoren worden beheerd. De Europese Commissie startte al eerder een onderzoek om te zien of dergelijke afspraken zo gunstig uitpakken dat er feitelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Geheimhouding

‘Het is onacceptabel dat ondernemingen in staat zijn om enorme bedragen aan belasting te ontlopen’, zo verklaarde de Franse voorzitter van de parlementscommissie Alain Lamassoure na afloop van de bijeenkomst in Den Haag. Hoewel zijn voorkeur uitgaat naar een algehele belastingharmonisatie binnen de EU, moet er in ieder geval een eind komen aan de geheimhouding rond taxrulings.

Op het eerder ingediende verzoek van Lamassoure aan Nederland om een lijst van alle tax rulings sinds 1991 te verschaffen moet Wiebes formeel nog antwoorden. Het is echter onwaarschijnlijk dat het Europees Parlement informatie krijgt die de Tweede Kamer wordt ontzegd.

‘We voeren een gemeenschappelijke strijd tegen belastingontwijking’, zei Wiebes tegen zijn gasten. ‘Als verschillende praktijken leiden tot ontwijking dan is dat slecht voor Nederland en slecht voor de wereld in zijn geheel, want het ondermijnt een gezonde belastingmoraal.’

Nederland zal zich daarom gedurende het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vanaf begin volgend jaar onder meer inzetten voor een toekomst zonder brievenbusfirma’s die uitsluitend bedoeld zijn om rente-inkomsten en royalty’s door te sluizen naar belastingparadijzen, aldus de staatssecretaris.