Aanvraagformulieren ontslagvergunning via het werkgeversportaal (UWV

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW).
  • Mensen met een tijdelijk contract krijgen eerder zekerheid.
  • De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller.
  • Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering in stappen ingekort.

Vanaf 1 juli kunt u de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning van UWV uploaden via het werkgeversportaal.

Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent voor u dat u bij UWV een ontslagvergunning moet aanvragen bij:

  • ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid, en;
  • ontslag om bedrijfseconomische redenen.

U vindt de nieuwe formulieren voor het aanvragen van een ontslagvergunning vanaf 8 juni op uwv.nl.

Uploaden via het werkgeversportaal

Let op: gebruik deze nieuwe formulieren voor ontslagaanvragen die u op of na 1 juli indient. U kunt de formulieren downloaden vanaf uwv.nl, invullen en vanaf 1 juli uploaden via het werkgeversportaal van UWV. Als uw aanvraag compleet is, kunnen we die binnen 4 weken afhandelen.

Nog geen account?

U kunt alvast een account aanvragen voor het werkgeversportaal, als u dat nog niet heeft. Binnen 1 week is uw aanvraag voor een account geregeld. U kunt met dit account ook vragen aan UWV stellen en uw werknemers online ziek- en beter melden.

Handige informatie over de Wwz

Meer informatie voor werkgevers over de Wwz vindt u op mijnwerkenzekerheid.nl, een site van de Rijksoverheid. U vindt daar onder andere een rekenhulp om de transitievergoeding te berekenen, een contractencheck en actuele factsheets over de Wwz voor werkgevers.

Meer informatie

Kijk ook op uwv.nl voor de formulieren en voor actuele informatie over de Wwz.