Behoefte aan pensioen op individuele basis is groot

Mensen werken, leven en denken anders, maar ons pensioenstelsel is nauwelijks geïnnoveerd. Zo stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. `Jongeren willen graag zelf aan de knoppen zitten van hun pensioen. De tijd dat mensen 40 jaar voor één baas werken, is voorbij. Die veranderende arbeidsmarkt is een van de belangrijkste redenen om ons pensioenstelsel te wijzigen. Een andere is de economische werkelijkheid: ons pensioen is simpelweg te duur geworden.`

`De tijd is rijp om een nieuwe koers te varen. De arbeidsmarkt is volop in beweging en dat vraagt om een andere benadering van ons pensioen. Bij het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel zijn vier varianten verkend, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling interessant werd bevonden.`

`Een pensioen op individuele basis is nu nog een stap te ver. Daarom kiezen we voor collectieve oplossingen met een centrale rol voor de werkgever. Die organiseert deskundigheid en overlegt met een vertegenwoordiging van de werknemers. Onze wens voor de korte termijn is dat er vernieuwingen worden doorgevoerd die ervoor zorgen dat het aankopen van een pensioen niet te kwetsbaar wordt.`

Bron: Profnews