Belastingvlucht neemt toe

Grote Nederlandse multinationals als ASML, Randstad en Heineken profiteren steeds vaker van een fiscaal gunstige regeling in België en brengen daarom een groot deel van het eigen vermogen onder bij de zuiderburen. Eind 2013 ging het om een totaalbedrag van ruim 20 miljard euro voor negen concerns. In 2012 was dit nog 18 miljard, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

De Nederlandse bedrijven profiteren van de zogeheten notionele interestaftrek, een fiscale regeling die in 2006 in België werd ingevoerd. Bedrijven mogen over hun eigen vermogen een fictieve rente berekenen die aftrekbaar is van de vennootschapsbelasting.

In februari 2013 onthulde het FD dat Nederlandse multinationals eind 2011 26 miljard euro aan eigen vermogen in België hadden ondergebracht. Het jaar erna daalde dat bedrag, om in 2013 weer toe te nemen. Cijfers over 2014 zijn nog niet bekend.

ASML
Chipmachinefabrikant ASML ontwijkt de Nederlandse belasting door gebruik te maken van een gunstige regeling in België. Onder de Belgische regeling mag een bedrijf een fictieve rente aftrekken van de belastbare winst. Volgens Zembla heeft ASML een vestiging in België om gebruik te kunnen maken van dat gunstige belastingregime. De vestiging blijkt overigens ‘niet veel meer dan een woonhuis te zijn waarvan enkel het adres wordt gebruikt om in België ingeschreven te staan’, aldus Zembla.

Bron: De Ondernemer