Lagere belastingen leveren weinig nieuwe banen op

Lagere belastingen leveren nauwelijks meer banen op, stelt het Centraal Planbureau. Dit in tegenstelling tot het verlagen van uitkeringen. Het verlagen van belastingen is bovendien erg kostbaar. Sinds Prinsjesdag werkt het kabinet aan een herziening die het belastingstelsel eenvoudiger moet maken en de arbeidsmarkt moet stimuleren.

Een lastenverlichting van 15 miljard euro moet werken fiscaal veel voordeliger maken dan niet werken, en zo binnen 10 jaar 100.000 banen creëren. Alleen reageren mensen zo verschillend op fiscale prikkels dat deze nauwelijks effect hebben. Op dit moment wordt nog gedebatteerd over hoe de 15 miljard verdeeld wordt. Dit kan via een lagere inkomstenbelasting, maar volgens het CPB betaalt de staat per elke gecreëerde baan omgerekend 3,5 ton.

Een vlaktaks, waarbij iedereen hetzelfde tarief belasting betaalt, kost 60.000 banen. Het vergroten van het inkomstenverschil tussen wel en niet werken creëert wel banen. Voornamelijk bij moeders met jonge kinderen. Bij een lager kindgebonden budget kennen zij meer prikkels om te werken. Ook het verlagen van bijstandsuitkeringen werkt.