Overgangsregeling voor transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 ontvangen werknemers een transitievergoeding van de werkgever als hun tijdelijk contract na minimaal twee jaar niet wordt verlengd. Voor deze transitievergoeding komt een overgangsregeling.

Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt. De overgangsregeling moet voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouw, niet opnieuw ingehuurd worden. En dat werkgevers dan met andere tijdelijke werknemers gaan werken.

Transitievergoeding

De vergoeding is onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en bedoeld voor scholing of om over te stappen naar ander werk.

Meer informatie

Kijk op www.rijksoverheid.nl voor de details over de overgangsregeling voor de transitievergoeding.