Subsidieregeling praktijkleren: 2 juni start aanvraagtermijn

Op 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. De regeling geldt als vervanging voor de afdrachtvermindering onderwijs. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Hierover hebben wij u al eerder nader over bericht zie: Onze website

Subsidiebudget

In de eerste indieningsronde, die liep van 2 juni 2014 tot 15 september 2014, zijn volgens een rapportage van RVO in totaal 92.677 aanvragen ingediend, nagenoeg uitsluitend voor mbo-opleidingen. Kleine bedrijven, met een aantal medewerkers tot 25, vormden 63 procent van de aanvragende leerbedrijven. In totaliteit is het beschikbare subsidiebudget van 205.000.000 euro door het aantal toegewezen aanvragen nagenoeg volledig benut. Het gemiddelde subsidiebedrag is daarmee voor het eerste studiejaar, dat eindigde in 2014, uitgekomen op het maximum, zijnde 2.700 euro per volledige praktijk- of werkleerplaats.

De volgende indieningsronde voor het studiejaar 2014/2015 loopt van 2 juni 2015 tot 15 september 2015, 17:00 uur. Veel werkgevers kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling, maar beschikken zelf niet over de benodigde kennis of het noodzakelijke eHerkenningsmiddel om deze digitaal aan te vragen. Wij kunnen u echter bij het indienen van de aanvraag behulpzaam zijn, of deze namens u verzorgen .

De deadline is 15 september 2015 vóór 17.00 uur. Wacht hiermee echter niet tot de laatste week. De aanvraag moet namelijk digitaal ingediend worden via het eLoket op RVO.nl en daarvoor heb je eHerkenning nodig. Heeft u deze eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1) nog niet dan moet u  deze aanvragen en de aanvraag neemt gemiddeld 1-7 werkdagen in beslag.

PNR administraties beschikt ook over een eigen eHerkenningmiddel en  wij zijn u uiteraard graag van dienst bij het aanvragen van de subsidieregeling

Meer info: de Agentschap