Opnemen van bevallingsverlof kan ook in deeltijd

Werkneemsters die bevallen zijn, krijgen zes weken na de bevalling het recht om hun bevallingsverlof flexibel op te nemen. Ze mogen dit verlof dan over 30 weken spreiden.

Hoe zat het ook al weer:  een  werkneemster heeft na haar bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ze moet dit verlof in voltijd opnemen. Nu kan een werkneemster na zes weken voltijd bevallingsverlof ervoor kiezen om het resterende verlof in deeltijd op te nemen. De totale verlofduur blijft dan hetzelfde, alleen neemt de werkneemster het op over een langere periode. Het verlof kan worden uitgespreid over een periode van 30 weken. Deze periode gaat in op de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld.

Dit verlof moest in voltijd (voor de volledige arbeidsduur) opgenomen worden.

Aanvraag deeltijd bevallingsverlof
De werkneemster moet het verzoek om haar bevallingsverlof in deeltijd op te nemen uiterlijk drie weken na de bevalling bij de werkgever indienen. De werkgever moet hier dan binnen twee weken op reageren. De werkgever kan zo’n verzoek alleen afwijzen als

De regeling is bedoeld om werkneemsters zelf te laten bepalen hoe zij werk en zorgtaken na de bevalling met elkaar willen combineren. Vanwege medische redenen blijft de werkneemster wel verplicht om de eerste zes weken na de bevalling voltijdverlof op te nemen. Voor de werkneemster wordt er echter nu meer vrijheid gecreëerd om te bepalen of zij gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

Als voorbeeld ontstaat dan de volgende situatie:
Werkneemster A werkt 40 uur per week, zij kan ervoor kiezen om 6 weken na de bevalling weer deels te gaan werken en deels bevallingsverlof te genieten. Werkneemster A heeft recht op maximaal 12 weken bevallingsverlof, waarvan zij er dan al 6 weken heeft genoten. Zij kan dan gedurende een periode van maximaal 30 weken het verlof gespreid opnemen;  bijvoorbeeld 20 uur per week werken en voor de resterende 20 uur – 12 weken lang – bevallingsverlof opnemen. Werkneemster A dient het verzoek van deeltijd bevallingsverlof uiterlijk drie weken na de bevalling bij haar werkgever in te dienen.

Doel wetgever
De regeling is bedoeld om werkneemsters zelf te laten bepalen hoe zij werk en zorgtaken na de bevalling met elkaar willen combineren. Vanwege medische redenen blijft de werkneemster wel verplicht om de eerste zes weken na de bevalling voltijdverlof op te nemen. Voor de werkneemster wordt er echter nu meer vrijheid gecreëerd om te bepalen of zij gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

Heeft u naar aanleiding van de nieuwe regeling omtrent het deeltijd bevallingsverlof vragen dan wel opmerkingen? Wij voorzien u graag van advies.