55.000 banen verloren bij afschaffing lage btw

Wanneer het kabinet het lage btw-tarief afschaft, gaan 55.000 banen in de vrijetijdssector verloren. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut Nyfer in opdracht van Gastvrij Nederland dat vandaag openbaar wordt gemaakt. Het gelijktrekken van het hoge en lage btw-tarief is een mogelijkheid die het kabinet momenteel onderzoekt bij zijn zoektocht naar een nieuw belastingstelsel. Hierbij staat voorop dat de lasten op arbeid omlaag moeten.

De ambitie van het kabinet om juist 100.000 banen te scheppen met een nieuw belastingstelsel komt met dit rapport in een ander daglicht te staan. Op Prinsjesdag zei staatssecretaris Wiebes al dat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van het lage btw-tarief in ons land. Doelen als het ontzien van de laagste inkomens en bevordering van arbeidsintensieve sectoren worden daarmee niet bereikt.

Wiebes wil de boodschappenkar uitzonderen van een btw-verhoging, maar de vrijetijdssector zou dus wel met een verhoging geconfronteerd kunnen worden. Wanneer dit gebeurt, zullen de culturele sector, de horeca en het toerisme hun prijzen moeten verhogen, waardoor de omzet daalt en er banen verdwijnen. De vrijetijdssector biedt momenteel werkgelegenheid aan 475.000 personen.