Fiscus nuanceert regels WKR voor bedrijfsuitje

Met de komst van de werkkostenregeling is er verwarring ontstaan over de fiscale behandeling van bedrijfsuitjes. Onlangs heeft de fiscus kenbaar gemaakt toch een ander standpunt te hebben over het bedrijfsfeest na een studiedag. Het consumptieve karakter overheerst bij zo’n bedrijfsfeest en dus zijn de kosten dan loon voor uw werknemers.

De verwarring ontstond als gevolg van een webinar van februari jl., waarop de Belastingdienst had aangegeven dat een personeelsfeest wel degelijk zakelijk is, omdat het plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Hieruit kon u de conclusie trekken dat u voor een personeelsfeestje of -uitje minder kosten ten laste van de vrije ruimte hoefde te brengen om het onbelast te laten zijn voor de werknemer.

Fiscaal standpunt over feest na studiedag

Naar aanleiding van het webinar werden vragen gesteld, waarop de Belastingdienst recent op zijn website antwoorden heeft gepubliceerd. Uit deze antwoorden blijkt dat de vork toch iets anders in de steel zit. De fiscus neemt nu een iets ander standpunt in over de fiscale behandeling van het feest na een studiedag. Voor het beoordelen van de externe activiteit kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma. Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt dan een gerichte vrijstelling. Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken.

Feest aparte activiteit met consumptief karakter

Geeft u aan het einde van de dag echter een feest, dan is dat een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.

Aparte regels als activiteit een consumptief karakter heeft

Geeft u aan het einde van de dag een feest, dan is dat echter een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.

meer info: Belastingdienst