Oproep om flexibiliteit bij innovatie-belasting

Het begrip innovatie moet ruim opgevat worden bij de vrijstelling van winstbelasting, stellen ondernemersorganisatie VNONCW en haar Duitse zusterorganisatie BDI. Ook als er geen octrooien zijn of als de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling moeilijk zijn vast te stellen, moet de winst die behaald wordt via innovatie in aanmerking komen voor de winstvrijstelling. Dit stellen de organisaties in een brief aan Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen.

De Oeso houdt zich bezig met harmonisatie van de regels voor ondernemingen. In sommige landen betalen ze lagere vennootschapsbelasting over winst die behaald is met innovaties. Dit actieplan `Beps` moet onder andere het schuiven van winsten door multinationals tegengaan. Nederland kent een innovatiebox bij belasting waarbij ook winst op vindingen in aanmerking komen zonder dat ze zijn geoctrooieerd.

Veel mkb`ers vragen geen octrooi aan, omdat dit veel kost en zware administratieve lasten oplevert. De Britse en Duitse regering deden eerder een compromisvoorstel voor belastingaftrek bij innovatie. Maximaal 30% van de winst die is behaald met uitbesteed onderzoeks- en ontwikkelingswerk, komt dan in aanmerking voor een verlaagd belastingtarief.