Controleer de WOZ-waarde

Heeft u de jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen al ontvangen? Op dit aanslagbiljet tref u de WOZ-waarde van uw onroerend goed aan. WOZ is de afkorting van Waardering onroerende zaken. Deze WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar ook voor uw eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waardering van uw onroerend goed in box 3. Denk u dat de WOZ-waarde van uw onroerend goed te hoog is, maak dan tijdig bezwaar.

Eigenwoningforfait
Dit jaar gaat u weer meer inkomstenbelasting betalen voor het bezit van uw woning. Je bent inkomstenbelasting verschuldigd over het eigenwoningforfait van je woning. In 2013 bedroeg het eigenwoningforfait van je woning nog 0,60% van de WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.040.000, in 2014 was dat 0,70%. In 2015 is uw eigenwoningforfait gelijk aan 0,75% van de WOZ-waarde van  uw woning tussen de € 75.000 en € 1.050.000. Bovendien betaal u voor een eigen woning met een WOZ-waarde boven de € 1.050.000 inkomstenbelasting over een vast bedrag van € 7.875 vermeerderd met 2,05% van de eigen woningwaarde boven de € 1.050.000. Al met al een forse verzwaring.

Box 3
Heeft u woningen die u verhuurd, dan bent u 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd over de nettowaarde (dat is de waarde van de woningen minus de schulden die op de woningen rusten) van deze woningen. De belastingdienst gaat voor de waarde van uw onroerend goed in box 3 ook uit van de WOZ-waarde.

In sommige gevallen kan een tweede woning overigens fiscaal gezien voordelig uitpakken. Neemt u daarvoor contact op met een van onze collega’s van de fiscale afdeling.

meer info: Berekening van de waarde van verhuurde of verpachte woningen

WOZ-waarde
De WOZ-waarde voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014 vind u op het gemeentelijk aanslagbiljet dat u vorig jaar van uw gemeente hebt ontvangen. De WOZ-waarde die u nodig hebt voor een voorlopige aanslag 2015 (of wijziging hiervan) of straks voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015, tref u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen die u een dezer dagen ontvangt.
Doordat uw WOZ-waarde voor meerdere heffingen van belang is, is een juiste WOZ-waarde extra belangrijk. Hoogstwaarschijnlijk is u onroerend goed door de crisis op de huizenmarkt minder waard geworden. Vergelijk de waardering van uw onroerend goed dan ook eens met de WOZ-waarde van vorig jaar. Is deze waardering niet lager uitgevallen, dan loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt.

Tip
Het is mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw onroerend goed te bekijken en de WOZ-waarde te raadplegen. U heeft hier wel een DigiD-inlogcode voor nodig.

Bent u van mening dat de gemeente de waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld dan kan het verstandig zijn om in bezwaar te gaan. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen binnen zijn bij de gemeente.

 

Meer info: De Rijksoverheid