Ondernemer krijgt moeilijk een hypotheek

Voor starters op de woningmarkt is het de laatste jaren veel moeilijker geworden een hypotheek te krijgen. Tien jaar geleden was een lening tot 125% van de aankoopsom mogelijk. Door de daling van de woningprijzen zijn veel woningbezitters in de problemen gekomen, omdat hun woning onder water staat. Dit speelt in het bijzonder bij echtscheiding. De ongunstige verhouding tussen de waarde van de woning en de financiering is ook problematisch voor banken. In verband met het voorgaande is de Gedragscode Hypothecaire Financiering in het leven geroepen. Deze code richt zich tegen zogenoemde overcreditering. De maximale lening mag in 2014 in principe niet hoger zijn dan 104% van de waarde van de woning. In 2015 wordt deze norm nog aangescherpt. Dit kan tot gevolg hebben dat men voor de vervanging van de keuken en de badkamer eigen geld moet meebrengen.

Het zijn vooral ondernemers die klagen over de beperkte hypotheekmogelijkheden. Bedenk dat Nederland momenteel zo’n 800.000 zzp’ers kent. Het gaat dus niet om een kleine groep. Omdat ondernemers geen vast inkomen genieten, is de kredietverstrekking aan hen risicovoller. Voor ondernemers mag de leencapaciteit worden bepaald op basis van het gemiddelde inkomen van de drie meest recente jaren. Als gevolg van de economische crisis kijken banken bij een dalend inkomen vooral naar het laatste jaar. Soms wordt daar veiligheidshalve zelfs nog wat van afgetrokken.

Bij een startende ondernemer mag de financier zich baseren op een door een accountant onderbouwde prognose van het te verwachten inkomen. De gedragscode laat het werken met een prognose toe, maar in de praktijk blijken hypotheekverstrekkers hier geen genoegen mee te nemen.

Ondernemers die bij de bank niet terecht kunnen en niet in de gelukkige omstandigheid verkeren bij familie of vrienden te kunnen lenen, zijn dus gedwongen in hun huurwoning of te kleine koopwoning te blijven zitten.

Dan is er nog iets dat ongunstig uitpakt voor ondernemers op de hypotheekmarkt. Ondernemers betalen dankzij de vele fiscale voordelen minder belasting dan werknemers. Hierdoor levert de fiscale aftrek van de hypotheekrente ondernemers minder op. Hun netto woonlasten vallen daarom hoger uit.

Bron: Actuele artikelen