Kindregelingen 2015

Zoals  u eerder heeft kunnen lezen op onze website zijn er vanaf 2015 nog vier kindregelingen in plaats van elf (meer info)

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015 merken dat er veel minder kindregelingen zijn. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind, blijven er in 2015 vier over. Regelingen voor uw kind worden of afgeschaft, of samengevoegd of verlaagd. Alleen de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget bestaan in 2015 nog.

Kinderbijslag

Normaal gesproken wordt de kinderbijslag elk jaar iets verhoogd, omdat prijzen ook stijgen. Dat gebeurt in 2015 niet. Je krijgt dus evenveel kinderbijslag als in 2014.

Kindgebonden budget

De hoogte van het kindgebonden budget verandert op verschillende manieren. Wat dit voor jou betekent, hangt af van je inkomen, of je wel of niet een partner hebt, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. De veranderingen:

  • In 2014 ontvangt een huishouden tot een verzamelinkomen van € 26.147 het volledige bedrag aan kindgebonden budget. Hoeveel dit maximumbedrag is, verschilt, afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt en de leeftijd van je kinderen.  Boven het inkomen wordt het bedrag dat je ontvangt, steeds kleiner. Het neemt af met de stijging van het inkomen. Vanaf 2015 begint het sneller dat het maximale bedrag aan kindgebonden budget wordt verlaagd. Dan krijg je tot € 19.676 het maximale bedrag en bij een inkomen daarboven wordt afgebouwd.
  • Het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor het eerste kind wordt verhoogd met € 15 per jaar en voor het tweede kind met € 255 per jaar.
  • Voor alleenstaande ouders wordt het bedrag aan kindgebonden budget verhoogd met maximaal €3.050 per jaar. Dit is een compensatie voor het feit dat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting verdwijnt.
  • Voor het ouders met kind(eren) van 16 of 17 jaar oud wordt het kindgebonden budget in 2014 met €296 verhoogd. In 2015 wordt dit met € 412 verhoogd, omdat de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten verdwijnt.

Bron: Rijksoverheid en Ouders.nl