veranderingen voor tijdelijke contracten

De Wet werk en zekerheid is op 1 januari ingegaan. Het doel van de wet is onder andere om te zorgen voor een betere positie op de arbeidsmarkt voor mensen met een tijdelijk contract.

Sommige veranderingen gelden sinds 1 januari, andere gelden per 1 juli 2015. Hieronder vindt u enkele wijzigingen.

Sinds 1 januari: schriftelijk informeren over contractverlenging

Heeft u een tijdelijk contract van 6 maanden of langer met uw werknemer afgesloten? Of gaat u dat doen? Dan moet u nu minimaal 1 maand voor het einde van het contract de werknemer schriftelijk informeren of het contract wordt voortgezet of niet. Dit geldt ook voor de contracten van 6 maanden of langer die na dit contract volgen. Dit heet de aanzegplicht. Als u deze aanzegplicht niet nakomt, moet u de werknemer maximaal 1 maand loon betalen. Als u te laat bent met het schriftelijk informeren van uw werknemer, dan betaalt u een vergoeding naar verhouding met het aantal dagen dat u te laat bent (naar rato).

Sinds 1 januari: geen proeftijd bij korte contracten

Vanaf 1 januari 2015 is bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer mogelijk. Voor tijdelijke contracten van 6 maanden tot 2 jaar geldt een maximale proeftijd van een maand.

Sinds 1 januari: geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen nog mogelijk wanneer u in het contract schriftelijk vastlegt welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dat nodig maken.

Sinds 1 januari: gebruik nul-urencontracten beperkt

Het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en de ontslagbescherming van payrollwerknemers wordt verbeterd.

Vanaf 1 juli: sneller aanspraak op een vast contract

Werknemers met een tijdelijk contract kunnen vanaf 1 juli 2015 niet na 3 jaar, zoals nu, maar al na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van 3 naar 6 maanden. Dit voorkomt dat werknemers tussen hun tijdelijke contracten steeds 3 maanden uit dienst moeten.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de Wet werk en zekerheid voor flexwerkers. Ook leest u daar meer over de veranderingen in het ontslagrecht